Energie, Empathie en Emotie

Some of you asked me what my ‘energy coaching’ work is about, so here’s a little explanation. For english, please scroll down to the drawing.

Coaching, Lezingen en Workshops

Wat je eet, beweging, wat je voelt, wat je denkt en zegt, creatief zijn, je omgeving, het heeft allemaal invloed op jouw persoonlijke energie.

Met zelfkennis over je eigen energieveld breng je je fysieke, emotionele, mentale en spirituele energielichaam (terug) in balans.

Graag stel ik, samen met jou, op basis van mijn diverse opleidingen en levenservaring, een op maat gemaakte gereedschapskist samen, waar jij snel zelf zonder mij mee verder kan. Heb je interesse, bel me voor een vrijblijvend gesprek.

Ben je hoog sensitief of empaat, of heb je kinderen waarvan je vermoedt dat ze worstelen met het oppikken van andermans gevoelens en emoties, dan weet je dat dat balanceren een stuk lastiger kan zijn dan bij de ‘gemiddelde’ mens. Pas in 2010 besefte ik dat er woorden waren voor waar ik het zelf zo moeilijk mee gehad heb. Dat er ook nog een vijfde, het etherische, energielichaam is, dat voor behoorlijk wat verwarring kan zorgen. Hopelijk kan ik je een positief, creatief en effectief inzicht geven hoe deze mooie maar soms ingewikkelde eigenschappen te navigeren. Ik put daarbij zowel uit mijn eigen reis en ervaringen als uit mijn in 2018 gevolgde trainingen bij Drs. Esther Bergsma (‘Begrijp & Begeleid kinderen met hoogsensitiviteit’) en Instituut EszenzZ (‘HSP Begeleider’).

Vaak hebben hoogsensitieve mensen een B12 tekort. Daarover publiceerde ik in februari 2018 een artikel, wat je hier kunt vinden (pagina 45-52).

Dree Andrea in Holland 06 33 10 2161

english translation

Energy, Empathy and Emotion

Coaching, Lectures and Workshops by Dree

What you eat, exercising, your feelings, what you think and the words you speak, being creative, your environment, it all influences your personal energy.

With self-knowledge about your own energy field you can bring your physical, emotional, mental and spiritual energy body (back) into balance.

Together with you I would like to assembly, based on my various education and life experiences, a tailor-made toolbox, with which you can soon keep that balance, independent of me. If you are interested, just call me to discuss what you are looking for.

If you are a highly sensitive person or an empath, or have children whom you suspect are struggling with these issues, I would like to share my experiences. When you have ‘different filters’ and sensitivities than most, keeping a balanced energy field can be especially challenging. It was not until 2010 that I learned that there are words for what I myself have had such a hard time with for most of my life. For me, obtaining knowledge about one more energy component of a human being called the etheric body, has been invaluable. Hopefully by sharing what I have learned ‘the hard way’, drawing from both my own journey as well as my training with Drs. Esther Bergsma (‘Understand & Accompany children with high sensitivity’), who trained with Elaine Aron, and at the EszenzZ Institute (‘HSP Coach’) I can give you positive, creative and effective insights into navigating these beautiful but sometimes difficult trades.

Highly sensitivity people often have a B12 deficiency. I published an article about that in February 2018, which you can find here (pages 45-52).

Dr. Judith Orloff once issued the ‘warning’ that empaths have a tendency to attract narcissists, something I am in the process of writing about in my next book. Stay tuned!

No Comments so far
Leave a commentLeave a comment

(required)

(required - but will stay private)